สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล)