ภาพกิจกรรม
การประเมินยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 3 ดาว
โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) นำโดยนางปัทมาพร ศรีอาภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ และนักเรียน เข้าร่วมการประเมินยกระดับคุณภาพ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ ระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1


เพิ่มเติมที่ได้ที่ : Facebook โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล)

โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,21:27   อ่าน 128 ครั้ง