ภาพกิจกรรม
กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม
โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) จัดกิจกรรม "ครอบครัวคุณธรรม" โดยนางปัทมาพร ศรีอาภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล) เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี โดยมีผู้ปกครองและครอบครัวนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมความพอเพียงของครอบครัว ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล)


เพิ่มเติมที่ได้ที่ : Facebook โรงเรียนวัดสวนส้ม(สุขประชานุกูล)
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,21:55   อ่าน 139 ครั้ง