ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนพร้อมห้องรับรอง ร.ร.วัดสวนส้ม ต.สำโรงใต้ (อ่าน 126) 13 ธ.ค. 65
รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 123) 29 พ.ย. 65
เชิญชวนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safty School (อ่าน 131) 11 พ.ย. 65
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (อ่าน 202) 28 ส.ค. 65
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) (อ่าน 175) 27 ส.ค. 65
การประเมินองค์กร ระดับคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 167) 27 ส.ค. 65
วันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 157) 27 ส.ค. 65
ศึกษาดูงานตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และแนวอารยเกษตร ณ ศูนย์กสิธรรมมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี (อ่าน 164) 27 ส.ค. 65
พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 122) 27 ส.ค. 65
พิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 84) 27 ส.ค. 65
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (อ่าน 83) 27 ส.ค. 65
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 73) 27 ส.ค. 65
กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน (อ่าน 72) 27 ส.ค. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 78) 27 ส.ค. 65
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 83) 27 ส.ค. 65
พิธีปฐมนิเทศและแสดงตนเป็นพุทธมามกะประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 77) 27 ส.ค. 65
การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 83) 27 ส.ค. 65
การประเมินยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว (อ่าน 82) 27 ส.ค. 65
การไฟฟ้ามอบทุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) (อ่าน 80) 27 ส.ค. 65
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (อ่าน 85) 27 ส.ค. 65
ผลการคัดเลือกนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (Best Practices) ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2565 (อ่าน 78) 27 ส.ค. 65
ทำบุญโรงเรียนเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 (อ่าน 79) 27 ส.ค. 65
การประเมินองค์กร ระดับคุณธรรม ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 70) 27 ส.ค. 65
ลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA) ของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 73) 27 ส.ค. 65
เปิดเรียน ON SITE ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 76) 27 ส.ค. 65
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 71) 27 ส.ค. 65
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 71) 27 ส.ค. 65
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565 (อ่าน 80) 27 ส.ค. 65
บริษัท เอ็นเอสเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัดมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2565 (อ่าน 81) 27 ส.ค. 65
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2565 (อ่าน 68) 27 ส.ค. 65
บริษัท อิมพีเรียล พลาซ่า จำกัด มอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2565 (อ่าน 76) 27 ส.ค. 65
บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย)จำกัด มอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2565 (อ่าน 77) 27 ส.ค. 65
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงงานไฟฟ้าพระนครใต้มอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 (อ่าน 78) 27 ส.ค. 65
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล)ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง (อ่าน 75) 27 ส.ค. 65
การฉีดวัคซีน(pfizer) นักเรียนโรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) (อ่าน 71) 27 ส.ค. 65
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (อ่าน 77) 27 ส.ค. 65
ผู้บริหารคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวนส้ม (สุขประชานุกูล) ร่วมพิธีสักการะไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่เนื่องในวันปีใหม่ (อ่าน 79) 27 ส.ค. 65
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 (อ่าน 82) 27 ส.ค. 65
พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร เนื่องในวันครูครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 81) 27 ส.ค. 65
พิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสาวเพ็ญศิริ สุขศรีจักรวาล (อ่าน 76) 27 ส.ค. 65
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2565 (อ่าน 74) 27 ส.ค. 65
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถาณการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 (อ่าน 71) 27 ส.ค. 65
Merry Christmas ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 72) 27 ส.ค. 65
แจกสื่อพัฒนานักเรียนปฐมวัย (อ่าน 75) 27 ส.ค. 65
ธนาคารออมสินชี้แจงยอดเงินปัจจุบันและมอบของรางวัลเอาเงินดีเด่น (อ่าน 75) 26 ส.ค. 65
การไฟฟ้ามอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) (อ่าน 83) 26 ส.ค. 65
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 68) 26 ส.ค. 65
การไฟฟ้ามอบตัวการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) (อ่าน 75) 26 ส.ค. 65
รายงานผลการปฎิบัติงานระหว่างวันที่ 13 – 24 ธันวามคม 2564 (อ่าน 76) 26 ส.ค. 65
รายงานผลการปฎิบัติงานระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 9 ธันวามคม 2564 (อ่าน 72) 26 ส.ค. 65