ปฐมวัย

เวธกา ชัยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0857742255
อีเมล์ : wetaga.babi@gmail.com

นางสาวธิศวรรณ มุ่งอิน
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0816193634
อีเมล์ : nawsmille@gmail.com

นางสาวกานต์ธิดา ธนะกุลมาส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 0641707221