กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวปรางทิพย์ วงศ์พัทธยากร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0985161379
อีเมล์ : Jeabmoo3@gmail.com

นางสาวจันทร์ธิมา แกมเงิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0649523995
อีเมล์ : jantima.kam25@gmail.com

นางพิรพร ประกาสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0649354199