กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรัชนียา มาวัชระ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0909694543
อีเมล์ : pratchy007@gmail.com

นายประสพสุข โคตรพัฒน์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0826727525
อีเมล์ : kprasopsuk4@hotmail.com

ประสงค์ ปาระมีศรี
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0824675155
อีเมล์ : prasong.parameesree@gmail.com

ธีรัตน์ อรุณศรี
ครูอัตราจ้าง