กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมสิน แก้วบุราณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0853375140
อีเมล์ : Karwburansomsin@gmail.com

ทศพล พันธ์เรือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0954801768
อีเมล์ : Tphoyline123@gmail.com