กลุ่มสาระฯศิลปะ

อรรถพล ธรรมวงศา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0868101150
อีเมล์ : best_481art@hotmail.com

ว่าที่ ร.ต.หญิง ศรีัญญา บุุญลาโภวสุกุล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 082 615 9978
อีเมล์ : boonlaphowasukul@gmail.com