กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอภิรดี อยู่ดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 098-3343798
อีเมล์ : PPPOOHA@GMAIL.COM