กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

อรุณนี วรรณทวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0890275920
อีเมล์ : krunoi5920@gmail.com

นางรติรศ วิจักษณบุญ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0898820469

นางสาวกตวรรณ คุณกมุท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0882730283
อีเมล์ : gatawankh@gmail.com