ผู้บริหาร

นางปัทมาพร ศรีอาภัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในเว็บไซต์ของโรงเรียน
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2022
ปรับปรุง 29/11/2022
สถิติผู้เข้าชม 69827
Page Views 83684
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอาษาวิทยา ตลาด พระประแดง
2 โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี ตลาด พระประแดง
3 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตลาด พระประแดง
4 โรงเรียนประชานาถ ตลาด พระประแดง
5 โรงเรียนอนุบาลสดุดี ตลาด พระประแดง
6 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน ตลาด พระประแดง
7 โรงเรียนวัดคันลัด ทรงคนอง พระประแดง
8 โรงเรียนวัดป่าเกด ทรงคนอง พระประแดง
9 โรงเรียนวัดบางกระสอบ บางกระสอบ พระประแดง
10 โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว พระประแดง 024610917
11 โรงเรียนวัดบางกอบัว บางกอบัว พระประแดง
12 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า พระประแดง
13 โรงเรียนบางครุ บางครุ พระประแดง
14 โรงเรียนสันติดรุณ บางครุ พระประแดง
15 โรงเรียนวัดครุใน บางครุ พระประแดง 0-2462-8100
16 โรงเรียนสายอนุสรณ์ บางครุ พระประแดง 02-4633272 ,02-8190128
17 โรงเรียนกาญจนวิทยา บางครุ พระประแดง
18 โรงเรียนวัดครุนอก บางครุ พระประแดง 0-2463-3140
19 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ บางจาก พระประแดง
20 โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ บางจาก พระประแดง
21 โรงเรียนบ้านบางจาก บางจาก พระประแดง
22 โรงเรียนวัดชมนิมิตร บางจาก พระประแดง
23 โรงเรียนศิริวิทยา บางจาก พระประแดง
24 โรงเรียนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง
25 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน บางน้ำผึ้ง พระประแดง 0-2461-0161
26 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก บางน้ำผึ้ง พระประแดง
27 โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี บางพึ่ง พระประแดง
28 โรงเรียนวัดกลาง บางพึ่ง พระประแดง
29 โรงเรียนอนุบาลบ้านพุทธรักษา บางพึ่ง พระประแดง
30 โรงเรียนวัดรวก บางพึ่ง พระประแดง
31 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา บางพึ่ง พระประแดง
32 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว บางพึ่ง พระประแดง
33 โรงเรียนวัดบางขมิ้น บางยอ พระประแดง
34 โรงเรียนวัดกองแก้ว บางยอ พระประแดง
35 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง บางยอ พระประแดง
36 โรงเรียนป้อมปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง
37 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
38 โรงเรียนอนุบาลณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
39 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง
40 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย บางหญ้าแพรก พระประแดง
41 โรงเรียนวัดแหลม บางหญ้าแพรก พระประแดง
42 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก พระประแดง 0-2385-9203
43 โรงเรียนอนุบาลมารดา บางหญ้าแพรก พระประแดง
44 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา บางหญ้าแพรก พระประแดง
45 โรงเรียนวัดบางฝ้าย บางหัวเสือ พระประแดง 0-2383-0199
46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ บางหัวเสือ พระประแดง
47 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ พระประแดง 0-2385-9406
48 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำโรง พระประแดง
49 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สำโรงกลาง พระประแดง
50 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงกลาง พระประแดง
51 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สำโรงกลาง พระประแดง 0-2183-4488
52 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) สำโรงใต้ พระประแดง
53 โรงเรียนปัญจะวิทย์ สำโรงใต้ พระประแดง
54 โรงเรียนอนุบาลเทพการ พระสมุทรเจดีย์
55 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
56 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
57 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
58 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
59 โรงเรียนวัดคลองมอญ บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
60 โรงเรียนวัดคลองสวน บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
61 โรงเรียนวัดแค ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
62 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชื่น ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
63 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2461-1799
64 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
65 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ 0-24258585
66 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
67 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
68 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
69 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
70 โรงเรียนสารสาสน์สาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
71 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
72 โรงเรียนวัดใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
73 โรงเรียนวัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2425-9889
74 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-8157540-1
75 โรงเรียนเทพกรศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
76 โรงเรียนดรุณรัตน์ เมืองสมุทรปราการ
77 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
78 โรงเรียนอนุบาลสวนแพรกษา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
79 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
80 โรงเรียนคลองแสนสุข ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
81 โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
82 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
83 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
84 โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
85 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
86 โรงเรียนเสงื่ยมพิทยานุกุล ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
87 โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วน เมืองสมุทรปราการ 0 - 2384 - 6115
88 โรงเรียนวัดบางด้วน บางด้วน เมืองสมุทรปราการ
89 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-27077076
90 โรงเรียนคลองบางปู บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-2330-1314
91 โรงเรียนพิบูลประชาบาล บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
92 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
93 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239015
94 โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2707-7289
95 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
96 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
97 โรงเรียนดิษลี บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
98 โรงเรียนคลองมหาวงก์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
99 โรงเรียนคลองบางปิ้ง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
100 โรงเรียนล้วนพฤกษา บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
101 โรงเรียนสอนภาษาพลากร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ 02-759-5475 Mobile: 085-1473523
102 โรงเรียนบุรารักษ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
103 โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
104 โรงเรียนอนุบาลยิ่งเจริญ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
105 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2394-2227, 02-380-4461
106 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
107 โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
108 โรงเรียนอนุบาลยั่งยืน บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
109 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
110 โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
111 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
112 โรงเรียนศรีวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
113 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 023951160
114 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
115 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
116 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 3950319,701674-5
117 โรงเรียนสุมานัน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
118 โรงเรียนสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
119 โรงเรียนวัดบางนางเกรง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
120 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
121 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
122 โรงเรียนอนุบาลศิราพร ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
123 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
124 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 3950238,7028751
125 โรงเรียนชวลิตวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
126 โรงเรียนนพคุณวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
127 โรงเรียนฉัตรสุดา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
128 โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
129 โรงเรียนอนุบาลสุวิชา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
130 โรงเรียนป้วยฮั้ว ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
131 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
132 โรงเรียนอนุบาลสวนปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
133 โรงเรียนศิริศึกษา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
134 โรงเรียนอนุบาลกิติมา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
135 โรงเรียนทรงวิทยา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
136 โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
137 โรงเรียนมนตเสรี สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
138 โรงเรียนอนุบาลจันทนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
139 โรงเรียนอนุบาลนนนที สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
140 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
141 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
142 โรงเรียนอนุบาลดีพร้อม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
143 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
144 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
145 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
146 โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
147 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
148 โรงเรียนอนุบาลเนาวรัตน์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
149 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
150 โรงเรียนโรงเรียนคลองสำโรง สมุทรปราการ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ 0-2383-5613
151 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
152 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
153 โรงเรียนทดสอบ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
154 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
155 โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
156 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
157 โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
158 โรงเรียนอนุบาลศรีชม เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
159 โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
160 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
161 โรงเรียนภรวิชญ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 027036094
162 โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2385-3654
163 โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
164 โรงเรียนตัวอย่าง แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 021824173
165 โรงเรียนวัดคลองเก้า แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ