ผู้บริหาร

นางปัทมาพร ศรีอาภัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระดับความพึงพอใจในเว็บไซต์ของโรงเรียน
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2022
ปรับปรุง 26/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 84803
Page Views 100301
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน ตลาด พระประแดง
2 โรงเรียนอาษาวิทยา ตลาด พระประแดง
3 โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี ตลาด พระประแดง
4 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตลาด พระประแดง
5 โรงเรียนอนุบาลสดุดี ตลาด พระประแดง
6 โรงเรียนประชานาถ ตลาด พระประแดง
7 โรงเรียนวัดคันลัด ทรงคนอง พระประแดง
8 โรงเรียนวัดป่าเกด ทรงคนอง พระประแดง
9 โรงเรียนวัดบางกระสอบ บางกระสอบ พระประแดง
10 โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว พระประแดง 024610917
11 โรงเรียนวัดบางกอบัว บางกอบัว พระประแดง
12 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า พระประแดง
13 โรงเรียนวัดครุนอก บางครุ พระประแดง 0-2463-3140
14 โรงเรียนสายอนุสรณ์ บางครุ พระประแดง 02-4633272 ,02-8190128
15 โรงเรียนกาญจนวิทยา บางครุ พระประแดง
16 โรงเรียนบางครุ บางครุ พระประแดง
17 โรงเรียนวัดครุใน บางครุ พระประแดง 0-2462-8100
18 โรงเรียนสันติดรุณ บางครุ พระประแดง
19 โรงเรียนศิริวิทยา บางจาก พระประแดง
20 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ บางจาก พระประแดง
21 โรงเรียนบ้านบางจาก บางจาก พระประแดง
22 โรงเรียนวัดชมนิมิตร บางจาก พระประแดง
23 โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ บางจาก พระประแดง
24 โรงเรียนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง
25 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน บางน้ำผึ้ง พระประแดง 0-2461-0161
26 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก บางน้ำผึ้ง พระประแดง
27 โรงเรียนวัดกลาง บางพึ่ง พระประแดง
28 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว บางพึ่ง พระประแดง
29 โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี บางพึ่ง พระประแดง
30 โรงเรียนวัดรวก บางพึ่ง พระประแดง
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านพุทธรักษา บางพึ่ง พระประแดง
32 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา บางพึ่ง พระประแดง
33 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง บางยอ พระประแดง
34 โรงเรียนวัดบางขมิ้น บางยอ พระประแดง
35 โรงเรียนวัดกองแก้ว บางยอ พระประแดง
36 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา บางหญ้าแพรก พระประแดง
37 โรงเรียนอนุบาลมารดา บางหญ้าแพรก พระประแดง
38 โรงเรียนป้อมปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง
39 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง
40 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
41 โรงเรียนวัดแหลม บางหญ้าแพรก พระประแดง
42 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก พระประแดง 0-2385-9203
43 โรงเรียนอนุบาลณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
44 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย บางหญ้าแพรก พระประแดง
45 โรงเรียนวัดบางฝ้าย บางหัวเสือ พระประแดง 0-2383-0199
46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ บางหัวเสือ พระประแดง
47 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ พระประแดง 0-2385-9406
48 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำโรง พระประแดง
49 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สำโรงกลาง พระประแดง
50 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงกลาง พระประแดง
51 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สำโรงกลาง พระประแดง 0-2183-4488
52 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) สำโรงใต้ พระประแดง
53 โรงเรียนปัญจะวิทย์ สำโรงใต้ พระประแดง
54 โรงเรียนอนุบาลเทพการ พระสมุทรเจดีย์
55 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
56 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
57 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
58 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
59 โรงเรียนวัดคลองมอญ บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
60 โรงเรียนวัดคลองสวน บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
61 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
62 โรงเรียนวัดแค ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
63 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชื่น ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
64 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2461-1799
65 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ 0-24258585
66 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
67 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
68 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
69 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
70 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-8157540-1
71 โรงเรียนเทพกรศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
72 โรงเรียนวัดใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
73 โรงเรียนสารสาสน์สาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
74 โรงเรียนวัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2425-9889
75 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
76 โรงเรียนดรุณรัตน์ เมืองสมุทรปราการ
77 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
78 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
79 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
80 โรงเรียนคลองแสนสุข ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
81 โรงเรียนอนุบาลสวนแพรกษา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
82 โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
83 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
84 โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
85 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
86 โรงเรียนเสงื่ยมพิทยานุกุล ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
87 โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วน เมืองสมุทรปราการ 0 - 2384 - 6115
88 โรงเรียนวัดบางด้วน บางด้วน เมืองสมุทรปราการ
89 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-27077076
90 โรงเรียนคลองบางปู บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-2330-1314
91 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
92 โรงเรียนพิบูลประชาบาล บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
93 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
94 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239015
95 โรงเรียนโรงเรียนคลองเสาธง บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2707-7289
96 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
97 โรงเรียนดิษลี บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
98 โรงเรียนคลองมหาวงก์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
99 โรงเรียนคลองบางปิ้ง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
100 โรงเรียนสอนภาษาพลากร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ 02-759-5475 Mobile: 085-1473523
101 โรงเรียนล้วนพฤกษา บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
102 โรงเรียนบุรารักษ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
103 โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
104 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2394-2227, 02-380-4461
105 โรงเรียนอนุบาลยิ่งเจริญ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
106 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
107 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
108 โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
109 โรงเรียนอนุบาลยั่งยืน บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
110 โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
111 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
112 โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
113 โรงเรียนอนุบาลสุวิชา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
114 โรงเรียนอนุบาลสวนปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
115 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
116 โรงเรียนป้วยฮั้ว ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
117 โรงเรียนศิริศึกษา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
118 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 023951160
119 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
120 โรงเรียนศรีวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
121 โรงเรียนสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
122 โรงเรียนวัดบางนางเกรง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
123 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
124 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
125 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 3950319,701674-5
126 โรงเรียนสุมานัน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
127 โรงเรียนชวลิตวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
128 โรงเรียนนพคุณวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
129 โรงเรียนอนุบาลศิราพร ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
130 โรงเรียนฉัตรสุดา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
131 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยาสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 3950238,7028751
132 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
133 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
134 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
135 โรงเรียนอนุบาลดีพร้อม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
136 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
137 โรงเรียนทรงวิทยา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
138 โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
139 โรงเรียนอนุบาลกิติมา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
140 โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
141 โรงเรียนมนตเสรี สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
142 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
143 โรงเรียนอนุบาลจันทนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
144 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
145 โรงเรียนอนุบาลนนนที สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
146 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
147 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
148 โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
149 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
150 โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
151 โรงเรียนโรงเรียนคลองสำโรง สมุทรปราการ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ 0-2383-5613
152 โรงเรียนอนุบาลศรีชม เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
153 โรงเรียนอนุบาลเนาวรัตน์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
154 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
155 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
156 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
157 โรงเรียนทดสอบ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
158 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
159 โรงเรียนภรวิชญ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 027036094
160 โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
161 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
162 โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2385-3654
163 โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
164 โรงเรียนตัวอย่าง แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 021824173
165 โรงเรียนวัดคลองเก้า แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ